Helpie Law2019-02-18T13:43:03+00:00

Juridik för människor

Juridik för människor

Ofrånkomligt hamnar man ibland i situationer där man behöver juridisk hjälp. Problemen kan ha olika karaktär, allt från: migration, familj, bostad, arbete, företag eller en rättstvist. Oavsett får du alltid professionell juridisk hjälp av människor som kan tala och nå ut till andra människor. Handlar det om ditt företag har du funnit en partner inom juridik, förhandling och tvistlösning. Det inledande samtalet är alltid kostnadsfritt.

Rättsområden

Vårt team av jurister har en bred erfarenhet från ett flertal rättsområden. Du kan alltid vara säker på att du är i goda händer, antingen det handlar om familjen, arbetet eller en affärstvist.

Läs mer
Tvister
Arbetslivet
Affärer
Familjen
Försäkring
Migration
Brott och straff
Fastigheter

Finansiering

Många som behöver anlita en jurist oroar sig för kostnaderna. Ofta har man rätt till ekonomisk hjälp via försäkringsbolag eller staten. Nedan kan Du läsa om vilken hjälp du kan få för att finansiera juridisk hjälp.

Läs mer